هاست سی پنل ایران
 • Product 1

  H-IR - 100MB

  • 100mb فضای میزبانی
  • 3G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  15,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  H-IR - 250MB

  • 250mb فضای میزبانی
  • 6G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  20,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  H-IR - 500MB

  • 500mb فضای میزبانی
  • 15G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  30,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  H-IR - 1GB

  • 1G فضای میزبانی
  • 35G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  40,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  H-IR - 2GB

  • 2G فضای میزبانی
  • 70G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  H-IR - 3GB

  • 3G فضای میزبانی
  • 100G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • Unlimited تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes ذسترسی FTP
  • Cpanel کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  8,000/ماهیانه
  سفارش دهید
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !