هاست دایرکت ادمین ایران
 • Product 1

  Direct - 100MB

  • 100MB فضای میزبانی
  • 12GB ترافیک سالیانه
  • ندارد تعداد زیر دامنه
  • ندارد تعداد پارک دامنه
  فقط
  30,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Direct - 250MB

  • 250MB فضای میزبانی
  • 60GB ترافیک سالیانه
  • ندارد تعداد زیر دامنه
  • ندارد تعداد پارک دامنه
  فقط
  59,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Direct - 500MB

  • 500MB فضای میزبانی
  • 120GB ترافیک سالیانه
  • ندارد تعداد زیر دامنه
  • ندارد تعداد پارک دامنه
  فقط
  99,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Direct - 1GB

  • 1GB فضای میزبانی
  • 240GB ترافیک سالیانه
  • ندارد تعداد زیر دامنه
  • ندارد تعداد پارک دامنه
  فقط
  90,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Direct - 2GB

  • 2GB فضای میزبانی
  • 480GB ترافیک سالیانه
  • 5 تعداد زیر دامنه
  • ندارد تعداد پارک دامنه
  فقط
  150,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Direct - 5GB

  • 5GB فضای میزبانی
  • 1200GB ترافیک سالیانه
  • نامحدود تعداد زیر دامنه
  • 2 تعداد پارک دامنه
  فقط
  185,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !